Gửi liên hệ cho chúng tôi

Để lại thông tin cần hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Captcha: EAC9

Địa chỉ: B2 Building, Institute of Materials Science, 18 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi

giờ mở cửa: office hours

Số điện thoại: (024) 62544815

Email: hoikhoahocvatlieu@gmail.com